Trong cơ thể đa bào việc thay thế tế bào già và chết thường được thực hiện bởi hình thức

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook