Trong công nghiệp, oxi được sản xuất từ oxi không khí.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook