Trong công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng chậm dần đều cho đến khi dừng lại: \(s = {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2}\) thì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook