Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều \[v={{v}_{0}}+at\] thì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook