Trong dao động cơ học, khi nói về vật dao động cưỡng bức (giai đoạn đã ổn định), phát biểu nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook