Trong dao động điều hòa thì gia tốc luôn

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook