Trong điều kiện môi trường nhiệt đới, thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 vì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook