Trong điều kiện nền kinh tế nước ta chưa phát triển, nguồn lao động dồi dào tạo sức ép rất lớn lên vấn đề.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook