Trong dịp hội trại hè 2017, bạn Anh thả một quả bóng cao su từ độ cao $6\left( {\rm{m}} \right)$ so với mặt đất, mỗi lần chạm đất quả bóng lại nảy lên một độ cao bằng ba phần tư độ cao lần rơi trước. Biết rằng quả bóng luôn chuyển động vuông góc với mặt đất. Tổng quãng đường quả bóng đã bay (từ lúc thả bóng cho đến lúc bóng không nảy nữa) khoảng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook