Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, khi nói về giá trị tức thời của điện áp trên từng phần tử \[\left( {{u}_{R}};\text{ }{{u}_{L}};\text{ }{{u}_{c}} \right)\] thì phát biểu nào sau đây đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook