Trong giảm phân các NST kép tương đồng có sự tiếp hợp và bắt chéo nhau vào kì nào :s

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook