Trong giảm phân II, NST kép tồn tại ở

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook