Trong giảm phân, ở kỳ sau I và kỳ sau II có điểm giống nhau là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook