Trong giảm phân sự phân li độc lập của các cặp NST kép tương đồng xảy ra ở

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook