Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn đồng chất, hình trụ:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook