Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi với bước sóng λ, khoảng cách giữa vị trí nút và vị trí cân bằng của điểm bụng liền kề là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook