Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu $\left( S \right):{{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y+2 \right)}^{2}}+{{z}^{2}}=9.$ Tâm I và bán kính R của (S) lần lượt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook