Trong không khí, khi hai điện tích điểm đặt cách nhau một đoạn d và d - 9(cm) thì lực tương tác giữa chúng là 2.10-6N và 8.10-6N. Giá trị của d là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook