Trong không khí, oxi chiếm:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook