Trong kì trung gian giữa 2 lần phân bào rất khó quan sát NST vì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook