Trong mạch dao động \[LC\] lí tưởng, hệ số tự cảm \[L\] và điện dung \[C\]. Tốc độ truyền ánh sáng trong chân không là \[c\]. Bước sóng mà mạch này có thể phát ra được tính theo công thức

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook