Trung đi" /> Trung đi" />

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm A, B như hình vẽ bên.

Trung điểm của đoạn thẳng AB biểu diễn số phức

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook