Trong máy phát điện xoay chiều một pha, nếu rôto có p cặp cực và quay với tốc độ n vòng/phút thì tần số của dòng điện phát ra là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook