Trong một phản ứng hạt nhân khối lượng các hạt nhân sau phản ứng so với khối lượng các hạt nhân trước phản ứng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook