Trong nhân đôi ADN thì nuclêôtit tự do loại T của môi trường đến liên kết với:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook