Trong những năm 1954- 1975, Việt Nam là một trong những trọng điểm trong chiến lược nào của đế quốc Mĩ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook