Trong những năm 1965-1968, hoạt động sản xuất của miền Bắc có điểm gì nổi bật?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook