Trong phân bào lần II của giảm phân, NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở kì nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook