Trong phân tử chất nào sau đây không chứa nguyên tố nitơ?
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook