Trong phân tử este no, đơn chức có số liên kết pi là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook