Trong phân tử NH3 chứa liên kết:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook