Trong phân tử propen có số liên kết xích ma là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook