Trong phản ứng H2S + O2 → SO2 + H2O thì lưu huỳnh thể hiện tính gì ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook