Trong phản ứng với chất nào, H2O2 thể hiện là chất oxi hoá?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook