Trong phép nhâ" /> Trong phép nhâ" />

Trong phép nhân \(4 \times 5 = 20\), nhận xét nào dưới đây KHÔNG đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook