Trong phép nhân có một thừa số là số chẵn liền sau số \(0\), tích là số liền " /> Trong phép nhân có một thừa số là số ..." /> Trong phép nhân có một thừa số là số chẵn liền sau số \(0\), tích là số liền " />

Trong phép nhân có một thừa số là số chẵn liền sau số \(0\), tích là số liền sau của \(17\).

Thừa số còn lại có giá trị là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook