Trong phòng thí nghiệm nếu không có HCl đặc, để điều chế clo ta có thể thay thế bằng hỗn hợp nào sau đây ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook