Trong quá trình chuyển hoá các chất, lipít bị phân giải thành

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook