Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook