Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây sai?

Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook