Trong quá trình quang hợp, khi sử dụng CO2 có nguyên tử cacbon phóng xạ (C14) thì C14 xuất hiện đầu tiên ở chất nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook