Trong số các ankan đồng phân của nhau, đồng phân nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook