Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng sóng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook