Trong tế bào, bào quan có vai trò tạo ra năng lượng cho tế bào hoạt động là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook