Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.109 cặp nuclêôtit. Tế bào ở pha G1 chứa số nuclêôtit là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook