Trong tế bào sinh dưỡng của mỗi loài sinh vật thì NST giới tính:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook