Trong tế bào sống có

1. Các ribôxôm. 5. Màng nhầy.
2. Nhân tế bào. 6. ADN.
3. Màng tế bào. 7. Lưới nội chất.
4. Màng nhân. 8. Ti thể.

Những thành phần có thể có trong cả tế bào sinh vật nhân thực và nhân sơ là?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook