Trong thành phần hoá học của tế bào, các hợp chất nào là cơ sờ vât chất chủ yếu của sự sống ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook