Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng người ta sử dụng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc là ánh sáng đỏ có bước sóng \(\lambda \)1 = 720 nm, ánh sáng vàng có bước sóng \(\lambda \)2 = 600 nm và ánh sáng lam có bước sóng \(\lambda \)3 = 480 nm. Ở giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm ta quan sát được bao nhiêu vân sáng màu vàng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook