Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm). Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe \[{{S}_{1}},\text{ }{{S}_{2}}~\] đến điểm M bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook