Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động đồng pha với tần số 80Hz và lan truyền với tốc độ 0,8m/s. Điểm M cách hai nguồn những khoảng lần lượt 14,25cm và 19,25cm ở trên

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook